Thông tin thị trường

Hồ sơ thị trường Bangladesh

Tên nước: Nước Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét (the People's Republic of Bangladesh) Thủ đô: Dhaka Quốc khánh: 26/3/1971 Diện tích: 143.998 km2 Dân số:...

Từ 1996 kinh tế Băng-la-đét tăng trưởng khoảng 6%/ năm bất chấp nền chính trị không ổn định, hạ tầng cơ sở yếu kém, tham nhũng, áp dụng cải cách kinh tế chậm chạp và khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009. Nhìn chung Băng-la-đét vẫn là một nước nghèo, quản lý nhà nước yếu kém. Mặc dù ½ giá trị GDP có được nhờ vào ngành...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

GBNexpress GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TOÀN CẦU

Tìm kiếm danh sách doanh nghiệp theo ngành nghề, quốc gia, xem website, gửi email

Chia sẻ hình ảnh - video, tạo Shop, chào bán, chào mua sản phẩm, kết nối, thảo luận với bạn bè toàn cầu....

1.533.339
doanh nghiệp trên GBNexpress

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798

Thương mại nội địa

Nơi giao thương của Doanh nghiệp tại mỗi Quốc gia.

Hội nhóm

Cơ hội tham gia, tạo lập hội nhóm kết nối, hỗ trợ cùng phát triển kinh doanh

Appstore

Tham gia trải nghiệm, chia sẻ ứng dụng trên alphaskype Appstore

XUẤT NHẬP KHẨU

Công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp hiển thị hình ảnh sản phẩm, dịch vụ ... trên toàn cầu

KẾT NỐI KINH DOANH TOÀN CẦU