Thông tin thị trường

Hồ sơ thị trường Mexico

Tên chính thức: Liên bang Mê-xi-cô (Estados Unidos Mexicanos)
Tên ngắn chính thức: Mê-xi-cô
Chính phủ: Cộng hoà Liên bang
Thủ đô: Mê-xi-cô...

Kinh tế Mê-hi-cô phụ thuộc nặng vào nước ngoài, chủ yếu là Mỹ. Các ngành kinh tế chủ chốt ở Mê- hi-cô, trừ ngành dầu lửa được quốc hữu hoá từ 1938, đều do các công ty xuyên quốc gia do tư bản Mỹ khống chế nắm giữ. Trong chính sách kinh tế và đối ngoại, Mê-xi-cô dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ toàn diện với Mỹ,...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

GBNexpress GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TOÀN CẦU

Tìm kiếm danh sách doanh nghiệp theo ngành nghề, quốc gia, xem website, gửi email

Chia sẻ hình ảnh - video, tạo Shop, chào bán, chào mua sản phẩm, kết nối, thảo luận với bạn bè toàn cầu....

1.533.339
doanh nghiệp trên GBNexpress

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798

Thương mại nội địa

Nơi giao thương của Doanh nghiệp tại mỗi Quốc gia.

Hội nhóm

Cơ hội tham gia, tạo lập hội nhóm kết nối, hỗ trợ cùng phát triển kinh doanh

Appstore

Tham gia trải nghiệm, chia sẻ ứng dụng trên alphaskype Appstore

XUẤT NHẬP KHẨU

Công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp hiển thị hình ảnh sản phẩm, dịch vụ ... trên toàn cầu

KẾT NỐI KINH DOANH TOÀN CẦU