Thông tin thị trường

Hồ sơ thị trường Romania

Tên nước: Rumani (Romania)
Thủ đô: Bu-ca-rét (Bucharest)
Quốc khánh: 01/12 (ngày hợp nhất các công quốc thành nước Ru-ma-ni năm 1918)
Diện...

Từ năm 1990, Ru-ma-ni tiến hành cải cách kinh tế theo hướng thị trường, trong 10 năm đầu gặp rất nhiều khó khăn, lạm phát, thất nghiệp cao. Từ năm 2000, nền kinh tế liên tục tăng trưởng tốt, GDP năm 2008 tăng 8%. Từ cuối 2008, Ru-ma-ni bị ảnh hưởng trầm trọng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thất nghiệp tăng gần...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

GBNexpress GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TOÀN CẦU

Tìm kiếm danh sách doanh nghiệp theo ngành nghề, quốc gia, xem website, gửi email

Chia sẻ hình ảnh - video, tạo Shop, chào bán, chào mua sản phẩm, kết nối, thảo luận với bạn bè toàn cầu....

1.533.339
doanh nghiệp trên GBNexpress

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798

Thương mại nội địa

Nơi giao thương của Doanh nghiệp tại mỗi Quốc gia.

Hội nhóm

Cơ hội tham gia, tạo lập hội nhóm kết nối, hỗ trợ cùng phát triển kinh doanh

Appstore

Tham gia trải nghiệm, chia sẻ ứng dụng trên alphaskype Appstore

XUẤT NHẬP KHẨU

Công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp hiển thị hình ảnh sản phẩm, dịch vụ ... trên toàn cầu

KẾT NỐI KINH DOANH TOÀN CẦU