Cape Verde Doanh nghiệp Tất cả (324)

VIETNAMESE PRODUCTS IN CAPE VERDE
Made in VietNam - CV
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
BECIM CV
BECIM CV
Địa chỉ - PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng ...
Điện thoại (238) 261 95 60
Email
Website
 
SOCIARPA
SOCIARPA
Địa chỉ CP 53 - PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ô tô - Xe máy - Xe đạp
Điện thoại (238) 261 27 91
Email
Website
 
ESCOLA DE CONDUCAO SAO CRISTOVAO
ESCOLA DE CONDUCAO SAO CRISTOVAO
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ô tô - Xe máy - Xe đạp
Điện thoại (238) 261 91 43
Email
Website
 
MARTINS amp BARBOSA
MARTINS BARBOSA
Địa chỉ PLATEAU - PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng ...
Điện thoại (238) 261 40 60
Email
Website
 
COTACAMBIOS
COTACAMBIOS
Địa chỉ PLATEAU - PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng ...
Điện thoại (238) 260 05 91
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
MIGUEL RAMOS
MIGUEL RAMOS
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Luật - Pháp lý
Điện thoại (238) 264 79 39
Email
Website
 
DROGARIA SISSI
DROGARIA SISSI
Địa chỉ MINDELO - CAPE VERDE
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Điện thoại (238) 232 82 39
Email
Website
 
CONSORCIO CONSTRUCAO
CONSORCIO CONSTRUCAO
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngành khác
Điện thoại (238) 263 33 88
Email
Website
 
HYDEA
HYDEA
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngành khác
Điện thoại (238) 265 48 35
Email
Website
 
CENTRO COMERCIAL GALAXIA
CENTRO COMERCIAL GALAXIA
Địa chỉ PLATEAU - PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại (238) 261 55 48
Email
Website
 
AFADIF
AFADIF
Địa chỉ SAO ANTAO - CAPE VERDE
Ngành nghề Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại (238) 224 12 96
Email
Website
 
FEIRA INTER
FEIRA INTER
Địa chỉ MINDELO - CAPE VERDE
Ngành nghề Truyền thông - Quảng cáo - Báo ...
Điện thoại (238) 232 18 89
Email
Website
 
ESCOLA SECUNDARIA TECTO ZERO
ESCOLA SECUNDARIA TECTO ZERO
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Giáo dục - Đào tạo
Điện thoại (238) 261 49 64
Email
Website
 
CENTRO FORMACAO PROFISSIONAL
CENTRO FORMACAO PROFISSIONAL
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Giáo dục - Đào tạo
Điện thoại (238) 265 46 26
Email
Website
 
SMILE SERVICES CENTER
SMILE SERVICES CENTER
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Giáo dục - Đào tạo
Điện thoại (238) 262 81 23
Email
Website
 
EMPRESA INTER DE AGUA DO FOGO
EMPRESA INTER DE AGUA DO FOGO
Địa chỉ BRAVA - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngành khác
Điện thoại (238) 285 21 70
Email
Website
 
ELECTROMEC
ELECTROMEC
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Điện
Điện thoại (238) 262 78 93
Email
Website
 
EAST INDUSTRIAL
EAST INDUSTRIAL
Địa chỉ PRAIA - CAPE VERDE
Ngành nghề Công nghiệp
Điện thoại (238) 263 30 12
Email
Website
 
FATUDA
FATUDA
Địa chỉ SAO VICENTE - CAPE VERDE
Ngành nghề Ngành khác
Điện thoại (238) 231 87 25
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798