Eritrea Doanh nghiệp Tất cả (24)

VIETNAMESE PRODUCTS IN ERITREA
Made in VietNam - ER
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
ERIFIN PLC
ERIFIN PLC
Địa chỉ P O Box 266 Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-7-116219
Email
Website
 
Mendefera Sport Shoe Plc
Mendefera Sport Shoe Plc
Địa chỉ Adi Qula Street N 67P O Box 5459Asmara-291 1Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 1 124 215
Email
Website
 
Sacif Eritera
Sacif Eritera
Địa chỉ Victory Av 4-10 Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-120747
Email
Website
 
Nugusse Family Shoe Factory
Nugusse Family Shoe Factory
Địa chỉ 86 88 Harnet AvenueP O Box 645Asmara-Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 1 122 289
Email
Website
 
YATCO GENERAL TRADING
YATCO GENERAL TRADING
Địa chỉ 16 Felket St Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-200403
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
melles measho import and export
melles measho import and export
Địa chỉ sawa 09 asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-180616
Email
Website
 
wedebtrading
wedebtrading
Địa chỉ Adishrum Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 00291-1-121907
Email
Website
 
baby kids products co ltd
baby kids products co ltd
Địa chỉ 1209 F16A JUJDN STR JINNE Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-5-5852545
Email
Website
 
elgamal import and export
elgamal import and export
Địa chỉ Azhar St Cairo Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-202-724005
Email
Website
 
Asmara Footwear Manufacturing Plc
Asmara Footwear Manufacturing Plc
Địa chỉ 30 Marconi StreetP O Box 3455Asmara-Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 1 123 401
Email
Website
 
Asmara Sweater amp Garment Factory
Asmara Sweater Garment Factory
Địa chỉ Christophero da Gama St N 13P O Box 1020Asmara-1020Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 1 122 026
Email
Website
 
brightfiture plc
brightfiture plc
Địa chỉ kehawta asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-11-126572
Email
Website
 
Sinsar Handcrafts
Sinsar Handcrafts
Địa chỉ Nakfa Avenue No 176 Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-123748
Email
Website
 
Bini Shoe Factory
Bini Shoe Factory
Địa chỉ Halhal StreetP O Box 381Asmara-291Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 11 204 50
Email
Website
 
SESEN BEUTY TRAINING CENTER
SESEN BEUTY TRAINING CENTER
Địa chỉ Tegadelty 133 Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-184269
Email
Website
 
africa match and candle factort
africa match and candle factort
Địa chỉ Keren Street Asmara Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-1-162555
Email
Website
 
Dahlak Share Company
Dahlak Share Company
Địa chỉ P O Box 122Asmara-743Eritrea
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +291 1 18 12 65
Email
Website
 
Assab Salt Works
Assab Salt Works
Địa chỉ Assabuy Assab Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 00-291-7144281
Email
Website
 
VAM TEAK
VAM TEAK
Địa chỉ Bare St Kisumayu Eritrea
Ngành nghề
Điện thoại 291-571-589410
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798