Ethiopia Doanh nghiệp Tất cả (114)

VIETNAMESE PRODUCTS IN ETHIOPIA
Made in VietNam - ET
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
AIGA TRAVELS TOUR AND CAR RENT PLC
AIGA TRAVELS TOUR AND CAR RENT PLC
Địa chỉ Addis Ababa Bole sub city 40308
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
Nol Import Export Plc
Nol Import Export Plc
Địa chỉ bole addis ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-541214
Email
Website
 
ASKASD IMPORT EXPORT
ASKASD IMPORT EXPORT
Địa chỉ Lafto Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-912-899301
Email
Website
 
HONOS CO LTD
HONOS CO LTD
Địa chỉ Bole Road Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-011-6636700
Email
Website
 
EZnab Import Export
EZnab Import Export
Địa chỉ Yeka s c Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-637595
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Bridge Business Service BBS
Bridge Business Service BBS
Địa chỉ Bole Road Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-0113-212375
Email
Website
 
Ferede Azanaw Import Export
Ferede Azanaw Import Export
Địa chỉ Haiyli G Silasi Street Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-1-773775
Email
Website
 
Bright Leather Product
Bright Leather Product
Địa chỉ Abnet k26 1260 Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-112-783828
Email
Website
 
Jacaranda Integrated Agro-Industry S C
Jacaranda Integrated Agro-Industry S C
Địa chỉ Nazareth Adama Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-221-119794
Email
Website
 
DFE GENERAL TRADING
DFE GENERAL TRADING
Địa chỉ HAILE ROAD ADDIS ABEBA Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-785483
Email
Website
 
Kassa Mohammed Impex
Kassa Mohammed Impex
Địa chỉ Boles Addis Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-485690
Email
Website
 
Park Shoe amp Leather Product Factory
Park Shoe Leather Product Factory
Địa chỉ Addis Ketema Kifle KetemaKebele 11 House N 1202P O Box 180532Addis Ababa-Ethiopia
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +251 01 13 06 0
Email
Website
 
MEDITRADE O
MEDITRADE O
Địa chỉ M nniku Tee 123-22 Tallinn 11216
Ngành nghề Thiết bị y tế & vật tư
Điện thoại
Email
Website
 
SONAR EESTI O U
SONAR EESTI O U
Địa chỉ Ravi 27 Tallinn 10138
Ngành nghề Thiết bị y tế & vật tư
Điện thoại
Email
Website
 
Dil Commercial Plc
Dil Commercial Plc
Địa chỉ Merkato Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-112-752034
Email
Website
 
BIRHANU NIGUSSIE ZERIHUN IMPORT AND EXPORT
BIRHANU NIGUSSIE ZERIHUN IMPORT AND EXPORT
Địa chỉ belay zelek ADDIS ABABA Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-11-1580838
Email
Website
 
CCBG P L C
CCBG P L C
Địa chỉ Africa Avenue Addis Abeba Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-505253
Email
Website
 
Multilink Business Services-Ethiopia
Multilink Business Services-Ethiopia
Địa chỉ Legehar Addis Ababa Ethiopia
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại 251-911-235237
Email
Website
 
Safari Leather amp Leather products
Safari Leather Leather products
Địa chỉ Addis Ababa-Ethiopia
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +251 11 4192643
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798