Croatia Doanh nghiệp Tất cả (3.167)

VIETNAMESE PRODUCTS IN CROATIA
Made in VietNam - HR
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
AUTOSAOBRACAJNO D D
AUTOSAOBRACAJNO D D
Địa chỉ V Nazora 72 31400 Dakovo
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
AUTO - ODAK D O O
AUTO - ODAK D O O
Địa chỉ Unska 6 10000 Zagreb
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
OMEGA NOVA - SIBENIK D O O
OMEGA NOVA - SIBENIK D O O
Địa chỉ Zaboricka 3 22000 Sibenik
Ngành nghề Vật liệu xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
LUZNJAK D O O
LUZNJAK D O O
Địa chỉ Novoseljanska 67 43000 Bjelovar
Ngành nghề Vật liệu xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
ATOM D O O
ATOM D O O
Địa chỉ Lestakovec 7 42203 Jalzabet
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
TEHNIKA D D
TEHNIKA D D
Địa chỉ Grada Vukovara 274 10000 Zagreb
Ngành nghề Vật liệu xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
COSMOSOL D O O
COSMOSOL D O O
Địa chỉ Sv Lepolda Mandica 111 G 31000 Osijek
Ngành nghề Dịch vụ Doanh nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
VODOPRIVREDA SPLIT D D
VODOPRIVREDA SPLIT D D
Địa chỉ Don Frane Bulica 171 21210 Solin
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
VODOPRIVREDA NOVSKA D D
VODOPRIVREDA NOVSKA D D
Địa chỉ Kralja Zvonimira 97 44330 Novska
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
SENSO D O O
SENSO D O O
Địa chỉ Zagorska 2 10000 Zagreb
Ngành nghề Công nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
STROPOGRAD D O O
STROPOGRAD D O O
Địa chỉ Zagrebacka 190 10000 Zagreb
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
INDUSTRIJA GRADEVNOG MATERIJALA TOUNJ D D
INDUSTRIJA GRADEVNOG MATERIJALA TOUNJ D D
Địa chỉ 17 Tounj 47264 Tounj
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
M - PROFIL D O O
M - PROFIL D O O
Địa chỉ Prilaz Dr Franje Tudmana 11 49210 Zabok
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
SAKPAK D O O
SAKPAK D O O
Địa chỉ I Druzica 14 22000 Sibenik
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 22 33 79 4
Email
Website
 
HAIN ISTRA D O O
HAIN ISTRA D O O
Địa chỉ Digitronska 2 52460 Buje
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
BECHTEL INTERNATIONAL INC
BECHTEL INTERNATIONAL INC
Địa chỉ E Otok Ostarijski 4 47300 Ogulin
Ngành nghề Vật liệu xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
OKIPOR D O O
OKIPOR D O O
Địa chỉ Zitnjak Bb 10000 Zagreb
Ngành nghề Vật liệu xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
GLAZIR D O O
GLAZIR D O O
Địa chỉ Savska 2 A 10360 Sesvete
Ngành nghề Bao bì
Điện thoại
Email
Website
 
PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D D
PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D D
Địa chỉ Ulica Grada Vukovara 49 10000 Zagreb
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 1612 09 99
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798