Iraq Doanh nghiệp Tất cả (12)

VIETNAMESE PRODUCTS IN IRAQ
Made in VietNam - IQ
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
MOGAN DECORATION amp CONSTRUCTION
MOGAN DECORATION CONSTRUCTION
Địa chỉ Gulan Street SofyMall Business Center Ground floor no 9 Erbil
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
GULF SKY
GULF SKY
Địa chỉ Al-Watheq Square str 52 build 20 Baghdad
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
KAYRAT AL-SHAMS CO LTD
KAYRAT AL-SHAMS CO LTD
Địa chỉ IRAQ BAGHDAD AL-SHAAB BAGHDAD AL-KADAMYA
Ngành nghề Nhựa
Điện thoại
Email
Website
 
AFNAN
AFNAN
Địa chỉ AL-HUR KERBELA KERBELA
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
AL EMAN GROUP CO
AL EMAN GROUP CO
Địa chỉ 3rd Floor Sami Hassan Alawiy Building Al Elwiya Baghdad Iraq Baghdad
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
ITALIAN DEVELOPMENT amp DE LILLA GROUP
ITALIAN DEVELOPMENT DE LILLA GROUP
Địa chỉ Al Kerrada Hay babil 903-19-1-4 Baghdad
Ngành nghề Xây dựng
Điện thoại
Email
Website
 
DELAL
DELAL
Địa chỉ KRO st Duhok Iraq Duhok
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
QTARNADA COMPANY
QTARNADA COMPANY
Địa chỉ basrah breha basrah
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
NAIRY
NAIRY
Địa chỉ erbil ankawa Erbil
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
ELECTRUM
ELECTRUM
Địa chỉ Italian Village 449 Erbil
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
QTRNADA COMPANY
QTRNADA COMPANY
Địa chỉ iraq basrah breha neer hamdan hotel basrah
Ngành nghề Nhựa
Điện thoại
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798