Jordan Doanh nghiệp Tất cả (15)

VIETNAMESE PRODUCTS IN JORDAN
Made in VietNam - JO
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
FAIDI LAW FIRM
FAIDI LAW FIRM
Địa chỉ 29 Ata Ali Street 11814 Amman
Ngành nghề Luật - Pháp lý
Điện thoại
Email
Website
 
GREEN LIGHT JORDAN
GREEN LIGHT JORDAN
Địa chỉ Amman Jordan North Marka 00962 Amman
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +962 64 87 44 6
Email
Website
 
BROTHERS TRADING CO
BROTHERS TRADING CO
Địa chỉ Amman-Alquesima 38843 Amman
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
ABOOD FOR INDUSTRIAL FILTERS EST
ABOOD FOR INDUSTRIAL FILTERS EST
Địa chỉ Amman -yajouze Street 1214 Zarqa
Ngành nghề Điện lạnh
Điện thoại
Email
Website
 
THE ARAB PESTICIDES amp VETERINARY DRUG MFG CO
THE ARAB PESTICIDES VETERINARY DRUG MFG CO
Địa chỉ King Abdallh Street 11953 Amman
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
DAR AL DAWA VETERINARY amp AGRICULTURAL INDUSTRIAL CO LTD
DAR AL DAWA VETERINARY AGRICULTURAL INDUSTRIAL CO LTD
Địa chỉ Jordan- Naur 11710 P O Box 285 Naur
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
OLIVE TOURS
OLIVE TOURS
Địa chỉ Alshmeisani - Abdelhameed Sharaf Street 4688 Amman Amman JORDAN
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
UNIVERSAL FOR INDUSTRY OF DRIP IRRIGATION PIPES
UNIVERSAL FOR INDUSTRY OF DRIP IRRIGATION PIPES
Địa chỉ Amman 11511 Amman Sahab
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +962 64 02 51 7
Email
Website
 
PIONEERS FOR FERTILIZERS PRODUCTION COMPANY
PIONEERS FOR FERTILIZERS PRODUCTION COMPANY
Địa chỉ alzarqa 4175 11953
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +962 786 00 08
Email
Website
 
TECHNICAL COMPOUND FERTILIZER
TECHNICAL COMPOUND FERTILIZER
Địa chỉ aqaba-jordan 77110 Aqaba
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +962 32 01 91 0
Email
Website
 
ABOVE AND BELOW ADVENTURES
ABOVE AND BELOW ADVENTURES
Địa chỉ po box 2624 77110 Aqaba
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
MOBEDCO-VET
MOBEDCO-VET
Địa chỉ King Abdullah II Str Building No 150 1st floor Office 101-104 Amman Jordan 11193 Amman Tel 962 6 5354161 91 92 Fax 962 6 5354949 P O
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
FAIDI LAW FIRM - JORDAN
FAIDI LAW FIRM - JORDAN
Địa chỉ Amman 11814 Amman
Ngành nghề Luật - Pháp lý
Điện thoại
Email
Website
 
STRATEGY LAW FIRM
STRATEGY LAW FIRM
Địa chỉ amman 26211 Amman
Ngành nghề Luật - Pháp lý
Điện thoại
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798