Cambodia Doanh nghiệp Tất cả (64)

VIETNAMESE PRODUCTS IN CAMBODIA
Made in VietNam - KH
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
VNN GROUP
VNN GROUP
Địa chỉ 128 Kampuchea Krom Bvld Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 855-77-757 666
Email
Website
 
ricecambodia
ricecambodia
Địa chỉ 168 315 street phnom penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 855-566-6666
Email
Website
 
Amret Rungroeung Group
Amret Rungroeung Group
Địa chỉ 638 St 70 Toiul Sangke Rusey Keo Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-12-303016
Email
Website
 
agricultural products trading co
agricultural products trading co
Địa chỉ 163 phnom penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855- 07-6677493
Email
Website
 
HCLP Co Ltd
HCLP Co Ltd
Địa chỉ 266 St 63 Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-23-6382030
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
GUOHONG CAMBODIA INDUSTRY CO LTD
GUOHONG CAMBODIA INDUSTRY CO LTD
Địa chỉ National Highway 5 No 47 Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-097-8614396
Email
Website
 
KHMER FOOD CO LTD
KHMER FOOD CO LTD
Địa chỉ 21 National Road 1 Sangkat Chba Ompav II Khan Meanchey PhnomPenh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 855-97-7994142
Email
Website
 
STS CAMBODIA Co LTD
STS CAMBODIA Co LTD
Địa chỉ Kampuchea Krom Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 855-12-883348
Email
Website
 
DRAGON SOAR INTERNATIONAL GROUP
DRAGON SOAR INTERNATIONAL GROUP
Địa chỉ Office No 3 Ground Floor Holiday International Hotel Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-17-777728
Email
Website
 
Mirak Enterprises ltd
Mirak Enterprises ltd
Địa chỉ 63rd phnom penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-97-9285397
Email
Website
 
KOGID
KOGID
Địa chỉ 57 Battabang Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-53-92291447
Email
Website
 
Signature of Asia Co LTD
Signature of Asia Co LTD
Địa chỉ 5A Street 388 Tulsvay Prey II Chamkamon Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-23-997178
Email
Website
 
SCJC Agri Tech
SCJC Agri Tech
Địa chỉ 164 ST156Z Kampuchea Krom BLVD Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-17-233236
Email
Website
 
HARMONY RICE
HARMONY RICE
Địa chỉ 55BE Street 368 Near Toul Sleng PHNOM PENH Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 855-23-311884
Email
Website
 
Kadaa
Kadaa
Địa chỉ 544 kakab dangkor district phnom penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-097-7669674
Email
Website
 
Winna Group
Winna Group
Địa chỉ S20 Rattana Plaza Promenade St Sk Toek Thla Kh Sen Sok Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-97-207 3333
Email
Website
 
C C Key International
C C Key International
Địa chỉ Krous Village Svay Dangkum Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-12-428480
Email
Website
 
HAN A Develop
HAN A Develop
Địa chỉ T116-8 Camko Street Camco City R1 Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thực ...
Điện thoại 855-077-512121
Email
Website
 
Derrick Chan
Derrick Chan
Địa chỉ Street 63 Sangkat Boeung Keng Kang 1 Phnom Penh Cambodia
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 65-91837849
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798