Kazakhstan Doanh nghiệp Tất cả (76)

VIETNAMESE PRODUCTS IN KAZAKHSTAN
Made in VietNam - KZ
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
TOO Karachar
TOO Karachar
Địa chỉ Gorkogo 82-50 Ust-Kamenogorsk Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-777-5350319
Email
Website
 
AKTOGAN
AKTOGAN
Địa chỉ Karasu 5 Jambyl Region 080900 Tyrar Riskyl
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 72 63 13 55
Email
Website
 
Yesil Agro LLP
Yesil Agro LLP
Địa chỉ 80 auezov str Shuchinsk Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-716 36-42938
Email
Website
 
Adilet Diermen LLP
Adilet Diermen LLP
Địa chỉ Dostyk Avenue Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-701-7233737
Email
Website
 
En Dala
En Dala
Địa chỉ Radostovca 153 Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-701-7661949
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
LANDMAN LLC
LANDMAN LLC
Địa chỉ Karaotkel 3 Astana Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-7172-790223
Email
Website
 
ACIK International Trade LLC
ACIK International Trade LLC
Địa chỉ Burundayskaya 93 D Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-727-2735030
Email
Website
 
STRONG BASIS LTD
STRONG BASIS LTD
Địa chỉ St Karassai Batyr 125 050012 Almaty
Ngành nghề Khai khoáng
Điện thoại
Email
Website
 
AtobkA trading company
AtobkA trading company
Địa chỉ Zhambula 192 Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 007-701-7564347
Email
Website
 
Kazakh Uny LLC
Kazakh Uny LLC
Địa chỉ 36 Syanova st Kostanay Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7701-795-7777
Email
Website
 
GC PROFESSIONAL
GC PROFESSIONAL
Địa chỉ Uzkaya koleya 3 020005 Kokshetau
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 70 15 14 89
Email
Website
 
Địa chỉ Zheltoksan 010000 Astana
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
HTT TOOLS
HTT TOOLS
Địa chỉ Ryskulova 57 B 050050 Almaty
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
AI ltd
AI ltd
Địa chỉ Abay Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-701-5167712
Email
Website
 
Orion Service ltd
Orion Service ltd
Địa chỉ Dostyk 86-5 Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-701-2420561
Email
Website
 
KORVET LTD
KORVET LTD
Địa chỉ 139 Shazhimbayeva Street office 10-11 150000 Petropavlovsk
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 70 10 14 25
Email
Website
 
WIKOM PIPE TOOLS
WIKOM PIPE TOOLS
Địa chỉ Makataev street 127 office 225 ROTHENBERGER 050026 Almaty
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
Pfeifer KZ SANLAIT INTERNATIONAL TRADING ALLIANCE
Pfeifer KZ SANLAIT INTERNATIONAL TRADING ALLIANCE
Địa chỉ Bashova 5 1 office 21 Ust-Kamenogorsk Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-7232-477890
Email
Website
 
Fargo Group
Fargo Group
Địa chỉ Furmanova 311 Almaty Kazakhstan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại 7-701-7865825
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798