Libyan Arab Jamahiriya Doanh nghiệp Tất cả (14)

Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
ALMAJARA ALKUBRA
ALMAJARA ALKUBRA
Địa chỉ khoms libya 00218 khoms
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
ELLIBILL
ELLIBILL
Địa chỉ 2 Bukhari street 00218 Benghazi
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
HAZIM OFFICE FOR EUROPEAN INDUSTRAI TECHNIQUES
HAZIM OFFICE FOR EUROPEAN INDUSTRAI TECHNIQUES
Địa chỉ 00218914278538 00218925511317 00218 MISURATA
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
ALOFUOK-CENTRE-FOR-TECHNIQUE amp COMPUTERS
ALOFUOK-CENTRE-FOR-TECHNIQUE COMPUTERS
Địa chỉ 021 Hay Alandaluss 00218 Tripoli
Ngành nghề Công nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
TAFAANI CATERING
TAFAANI CATERING
Địa chỉ tripoli 21821 21
Ngành nghề Dịch vụ Doanh nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
HMDALI
HMDALI
Địa chỉ nadielwefaq 00218 Ajdabya
Ngành nghề
Điện thoại
Email
Website
 
ALAS GROUP
ALAS GROUP
Địa chỉ Tripoli-libya Bwabet alandlus 00218 Tripoli
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
AFAQLIBYA COMPANY
AFAQLIBYA COMPANY
Địa chỉ Highway opposite to general electicity company PO BOX 55 Zliten
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
STARS SHIPPING amp LOGISTICS COMPANY
STARS SHIPPING LOGISTICS COMPANY
Địa chỉ Front of Tripoli Eye midecal clinic Nofleen Tripoli
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
LONESOFT
LONESOFT
Địa chỉ Bercsenyi 1161 Budapest
Ngành nghề Công nghiệp
Điện thoại
Email
Website
 
SHAHEEN SHIPPING NETWORK
SHAHEEN SHIPPING NETWORK
Địa chỉ Bldg No 9 Mohammed Abdah Str TRI Tripoli
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
LIBIYA SHIPPING AGENCY
LIBIYA SHIPPING AGENCY
Địa chỉ Misurata libya 00218 Misurata
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 
MEDWIN COMPANY FOR MARITIME SERVICES
MEDWIN COMPANY FOR MARITIME SERVICES
Địa chỉ Libya - Tripoli 1234 Tripoli
Ngành nghề Giao nhận - Vận chuyển - Kho bãi
Điện thoại
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798