Papua New Guinea Doanh nghiệp Tất cả (96)

Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
ROSSAL TUAL IMMESS LTD
ROSSAL TUAL IMMESS LTD
Địa chỉ KARAI PLACE ANGAU DRIVE SECT 42 LOT 36 PORT MORESBY Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-675-7689622
Email
Website
 
Siwai Telikom
Siwai Telikom
Địa chỉ Mangove Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-72235517
Email
Website
 
AKUI LIMITED
AKUI LIMITED
Địa chỉ Kingfisher Box 1026 Lae Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-472-2792
Email
Website
 
ozi-k ltd
ozi-k ltd
Địa chỉ s60 l6 tohu street granville Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-7199309
Email
Website
 
Agroman PNG
Agroman PNG
Địa chỉ Koura Way June Valley NCD Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-340 9678
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Madinamo Endeavour Fishing Services
Madinamo Endeavour Fishing Services
Địa chỉ Elevala Village Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-3402264
Email
Website
 
Maiyex Limited
Maiyex Limited
Địa chỉ Po Box 557 Port Moresby Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-300-5532
Email
Website
 
Lihir Gold Limited
Lihir Gold Limited
Địa chỉ Cnr Champion Pde Musgrave strt pt Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-986-5558
Email
Website
 
MELIMA HOLDINGS LTD
MELIMA HOLDINGS LTD
Địa chỉ Lokua Avenue Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-301-2250
Email
Website
 
Gehu Enterprises
Gehu Enterprises
Địa chỉ Kibz Madang Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-73529950
Email
Website
 
Panet Com Ltd
Panet Com Ltd
Địa chỉ Verehe St lot 52 sec26 Gordons P O Box601 Waigani Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-00-3250085
Email
Website
 
Stripes Environmental Management Services Ltd
Stripes Environmental Management Services Ltd
Địa chỉ Hunter Champion Corner Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-7190-4561
Email
Website
 
Perpetual Niugini Limited
Perpetual Niugini Limited
Địa chỉ Kingfisher Apartments Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-73920848
Email
Website
 
Tsimona Investment PNG Limited
Tsimona Investment PNG Limited
Địa chỉ PO Box 8695 BOROKO 111 NCD Papua New Guinea Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-341-2317
Email
Website
 
Giram Cocoa Export Limited
Giram Cocoa Export Limited
Địa chỉ Bramell Street Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-3201526
Email
Website
 
Muyuw LTD
Muyuw LTD
Địa chỉ Sanderson Bay Aloatu Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-76144591
Email
Website
 
Fore Para-Legal Business Advocacy
Fore Para-Legal Business Advocacy
Địa chỉ Gahusi Port Moresby Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-34-24009
Email
Website
 
NWTL
NWTL
Địa chỉ Po Box 4391 Boroko Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-3256624
Email
Website
 
Bookland PNG
Bookland PNG
Địa chỉ Seventh Street Lae Papua New Guinea
Ngành nghề
Điện thoại 675-4728933
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798