Sudan Doanh nghiệp Tất cả (415)

VIETNAMESE PRODUCTS IN SUDAN
Made in VietNam - SD
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
Info Tech
Info Tech
Địa chỉ 63 El Ryad Block 20 Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-12331661
Email
Website
 
Kushiat For Export Import
Kushiat For Export Import
Địa chỉ Barlaman Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-908743129
Email
Website
 
Agyad International Investment Co Ltd
Agyad International Investment Co Ltd
Địa chỉ Aljamaa Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-185-311362
Email
Website
 
Abdalla Elobaid Investment Co Ltd
Abdalla Elobaid Investment Co Ltd
Địa chỉ Elsayed Abdelrhman Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 00249-9-0123045
Email
Website
 
Luolua
Luolua
Địa chỉ FGDD KHARTOOM Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-91-2221241
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Lahazat Shorouk Integrated Solution
Lahazat Shorouk Integrated Solution
Địa chỉ Sudan Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 00249-9-1236252
Email
Website
 
Mohamed Baasher Trading Services
Mohamed Baasher Trading Services
Địa chỉ Bank of Khartoum Street PortSudan Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-311-828664
Email
Website
 
NHC
NHC
Địa chỉ Atbara Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9123-04364
Email
Website
 
Tahajjud for Investment co LTD
Tahajjud for Investment co
Địa chỉ katarena khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-121405189
Email
Website
 
oral for trading and sevices
oral for trading and sevices
Địa chỉ Hrea Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-225121
Email
Website
 
dinder eng co ltd
dinder eng co ltd
Địa chỉ osman digna port Sudan Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-311-24976
Email
Website
 
sudan commissioners trade center
sudan commissioners trade center
Địa chỉ str 11 xe KRT Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-12227910
Email
Website
 
Galabi trading company
Galabi trading company
Địa chỉ Damazine blue nile state Damazine Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-0551-822014
Email
Website
 
NY Enterprises
NY Enterprises
Địa chỉ Huria Street Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-788348
Email
Website
 
Radac Minning Co Ltd
Radac Minning Co Ltd
Địa chỉ Manshia Street Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-922-222254
Email
Website
 
MAHDI INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD
MAHDI INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD
Địa chỉ Alnakheel St No Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-216732
Email
Website
 
sudahop
sudahop
Địa chỉ alsitteen khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-12495201
Email
Website
 
MED Engineering
MED Engineering
Địa chỉ Juba Road Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 00249-9-1078778
Email
Website
 
Gharb Amu
Gharb Amu
Địa chỉ Gamhuria Street Alfaki Altaib Building Flat 2 Office No 20 Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 00353-86407245-
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798