Tajikistan Doanh nghiệp Tất cả (44)

VIETNAMESE PRODUCTS IN TAJIKISTAN
Made in VietNam - TJ
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
jiang xiaoyang
jiang xiaoyang
Địa chỉ Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 00992-9373-5941
Email
Website
 
RICOM Co Ltd
RICOM Co Ltd
Địa chỉ 19street khudjand Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-918-630910
Email
Website
 
Zarya Vostoka
Zarya Vostoka
Địa chỉ Zavod Upravlenie Taboshar Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-3422-57222
Email
Website
 
Tajik Artisans
Tajik Artisans
Địa chỉ Lenin str khujand Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-92-7340855
Email
Website
 
MFA General Trading LLC
MFA General Trading LLC
Địa chỉ Ujniy Tajikistan Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-919-399965
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Scammy Spammers Unltd
Scammy Spammers Unltd
Địa chỉ 1209 E Cove St Stamford Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 1-203-6583038
Email
Website
 
Agroextra
Agroextra
Địa chỉ Rudaki Str 70 Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-44-601 99 7
Email
Website
 
TAJ-TECH
TAJ-TECH
Địa chỉ Besiktas Istanbul Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-919-991219
Email
Website
 
OBODONI LTD
OBODONI LTD
Địa chỉ 50 8 Khakim Karim Khujand Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-3422-45566
Email
Website
 
AM-KOM
AM-KOM
Địa chỉ Tursunzoda 18 Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-93-5836869
Email
Website
 
Mu bai Ltd
Mu bai Ltd
Địa chỉ Rudaki Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-372-214567
Email
Website
 
Amir Rakhmon
Amir Rakhmon
Địa chỉ Rudaki Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-372-353649
Email
Website
 
Translating Guiding
Translating Guiding
Địa chỉ Sugdkhujand181a Rahmon Nabiev Str Khujand Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-917-602166
Email
Website
 
JSC Faroz
JSC Faroz
Địa chỉ 55 J Rasulov Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-988-9887088
Email
Website
 
ALL TRAIDING LLC
ALL TRAIDING LLC
Địa chỉ SinodushanbeRudaki 56ave dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-918-610888
Email
Website
 
Rohi Abreshim Ltd
Rohi Abreshim Ltd
Địa chỉ Somoni str 89 Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-91-9621205
Email
Website
 
Ashurov
Ashurov
Địa chỉ 16-1 Behzod Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-372-214928
Email
Website
 
Ernay Group Ltd
Ernay Group Ltd
Địa chỉ Dj Rasulova Dushanbe Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-372-332079
Email
Website
 
llc quot salom quot
llc quot salom quot
Địa chỉ Ravatskaia 9 Kanibadam Tajikistan
Ngành nghề
Điện thoại 992-3467-33305
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798