Turkmenistan Doanh nghiệp Tất cả (43)

Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
BrokerTM
BrokerTM
Địa chỉ Ruhyet Srt 25 15 Asgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-102855
Email
Website
 
Syscon FZE
Syscon FZE
Địa chỉ Mahtumkuli Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-65-711504
Email
Website
 
Turkmen Marketing
Turkmen Marketing
Địa chỉ K Kuliyew 13 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-65-820582
Email
Website
 
SAT Petrochemicals
SAT Petrochemicals
Địa chỉ 1977 av N 177 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-12-347381
Email
Website
 
Annageldi Annayev
Annageldi Annayev
Địa chỉ Bitarap Turkmenistan house 97 27 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-444466
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Altyn-Damja
Altyn-Damja
Địa chỉ Mir 4 1 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-779303
Email
Website
 
maksat deri
maksat deri
Địa chỉ Azatlyk Kochesi Gres Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-522-6 05 25
Email
Website
 
ETERNAL FORTUNE TRADING Co Ltd
ETERNAL FORTUNE TRADING Co Ltd
Địa chỉ Tellia Str 61 27 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-441188
Email
Website
 
A KA LLC
A KA LLC
Địa chỉ 100 Manhattan town center Manhattan Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-913-2448744
Email
Website
 
JAHANBEK
JAHANBEK
Địa chỉ Myati Kosaev 59a 32 Ashgabad Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-12-363360
Email
Website
 
Bek Brothers Ltd
Bek Brothers Ltd
Địa chỉ 3th street Seidi Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-461-22148
Email
Website
 
FINEST CARPETS Co
FINEST CARPETS Co
Địa chỉ Andlip Parahat 3 1 7 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-727650
Email
Website
 
tmex
tmex
Địa chỉ Gaudan B 122 Ashgabad Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-028452
Email
Website
 
not established yet
not established yet
Địa chỉ Hudayberdiyev Str 50 29 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-28 91 86
Email
Website
 
Rowshen Nepesov Orchestra
Rowshen Nepesov Orchestra
Địa chỉ Azadi 76 11 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-12-351821
Email
Website
 
Turkmencarpets-online
Turkmencarpets-online
Địa chỉ Gorogly 7 Ashgabad Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-12-1000000
Email
Website
 
Myrat Inc
Myrat Inc
Địa chỉ Ashgabat-Andalip Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-66-270401
Email
Website
 
Mergen Co
Mergen Co
Địa chỉ Parahat 4 2 42 J 159 KW Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 993-64-600710
Email
Website
 
Nokat Computer
Nokat Computer
Địa chỉ parahat 3 1 Ashgabat Turkmenistan
Ngành nghề
Điện thoại 99-312-451832
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798