Uzbekistan Doanh nghiệp Tất cả (13)

VIETNAMESE PRODUCTS IN UZBEKISTAN
Made in VietNam - UZ
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
ELAINE TRAVEL
ELAINE TRAVEL
Địa chỉ 100016 Yunus - Abad area C 4 1-1 100016 Tashkent
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
CA-MILLE TOURS EXCURSIONS
CA-MILLE TOURS EXCURSIONS
Địa chỉ 1 Place De Kuk-saroy 140157 Samarkand
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
VIPEAK
VIPEAK
Địa chỉ Uzbekistan Tashkent 100000 st Bunyodkor E-8 1 100000 Tashkent
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại
Email
Website
 
AZIYA AGRO FRUKT
AZIYA AGRO FRUKT
Địa chỉ tashkent 100029 Tashkent
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 712 33 36 69
Email
Website
 
CENTRAL ASIA TRAVEL
CENTRAL ASIA TRAVEL
Địa chỉ Schahristanskaya Str 1 26 100099 Taschkent
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Địa chỉ Fergana region Uzbekistan district Ohta tagob village 712000 Yaypan
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 735 39 14 55
Email
Website
 
NETIGO TRADE
NETIGO TRADE
Địa chỉ Olimlar 25a 100041 Tashkent
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +7 946 02 00 04
Email
Website
 
SUNNY FRUIT
SUNNY FRUIT
Địa chỉ Hushnud 76 100080 Tashkent
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại
Email
Website
 
DAVR VIP TAVEL
DAVR VIP TAVEL
Địa chỉ 1A Zulfiyahonum street Tashkent Uzbekistan 712000 Tashkent
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
GARANT TRAVEL
GARANT TRAVEL
Địa chỉ street Usmon Nosir 34 33 100070 Tashkent
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
TERRA CENTRAL ASIA
TERRA CENTRAL ASIA
Địa chỉ Khorezm 1000007 Urgench
Ngành nghề Thực phẩm - Đồ uống
Điện thoại
Email
Website
 
TOUR FOR ALL
TOUR FOR ALL
Địa chỉ 42 A DJARBULOK ST SAMARKAND CITY 140100 Samarkand
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798