Tải file chi tiết báo giá 

 (*** Đăng quảng cáo dành cho khách)

 

*** Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và theo quy định đăng quảng cáo của alphaskype.

- Chế độ ngẫu nhiên: Chuyển đổi vị trí giữa các banner cùng kích thước trên trang. 

- Chế độ ngẫu nhiên theo ngành nghề, quốc gia: Tại mỗi vị trí thì có tối đa là 5 banner, các banner sẽ xuất hiện với xác suất bằng nhau. Mỗi lần sẽ hiển thị 5 banner theo mỗi ngành nghề và quốc gia.

- Kích thước Banner: < 200KB

LIÊN HỆ:

Email: contact.alphaskype@gmail.com

Website: http://alphaskype.com/

Skype: alphaskype

Facebook: https://www.facebook.com/mangketnoikinhdoanhtoancaulubalubu

                 https://www.facebook.com/mangxahoikinhdoanhlubalubu